Persondatapolitik

DATAANSVARLIG:

Den juridiske enhed som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
Distinto – Autentisk vin siden 2002, CVR: 29 42 03 43,  Marielundvej 43A, 2730 Herlev.

Persondatapolitikken varetages af ledelsen.
Kontakt: e-mail: [email protected], tlf: 44 53 50 73


BESKRIVELSE AF DATABEHANDLINGEN:

Formål

Levering af vores ydelse:
Personoplysninger anvendes til at kontakte dig med henblik på ordrebehandling, som du har anmodet om, i de fleste tilfælde i forbindelse med leverancer.

Markedsføring:
Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores kommunikation med dig i forhold til konkrete ordrer samt sende dig relevant markedsføring i form af bl.a. nyhedsbreve i det omfang du har givet din accept.


Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:


Almindelige personoplysninger:
• Navn, adresse, e-mail, telefonnummer

Følsomme oplysninger:
Ingen kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:
Direkte fra dig


Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag, fx:
Artikel 6.1.a (samtykke)
• Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i)
• Artikel 9.2.f (nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares)
• Artikel 9.2.g (nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret)


MODTAGERE AF DATA:

Vi kan dele dine personoplysninger med:
• Underleverandører, fx fragtfirmaer der forestår levering af bestilte varer.


OPBEVARING AF DATA:

Vi vil opbevare personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt, fx:
• Finansbilag: Op til 5 år
• Dine kontaktoplysninger: så længe, vi har kontakt med dig som kunde, leverandør eller medarbejder


KONSEKVENSER VED BEHANDLINGEN SÅFREMT OVENSTÅENDE VED EN FEJL OVERTRÆDES:

Ved en erkendt fejl hos os, får du øjeblikkeligt besked, og data slettes eller flyttes omgående.


PLIGTMÆSSIGE INFORMATIONER:

Nedenstående oplysningerne er relevante, såfremt du er kunde hos os. Hvis du ikke giver disse oplysninger, vil vi ikke være i stand til at levere varer eller ydelser til dig:
• Dit fulde navn
• Fakturerings- og leveringsadresse
• E-mail
• Telefonnummer

Såfremt du er erhvervskunde, skal vi også bruge CVR-nummer.

Nedenstående oplysningerne er obligatoriske, såfremt du er medarbejder hos os. Hvis du ikke giver disse oplysninger, vil vi ikke være i stand til at kunne ansætte dig:
• Navn
• CPR-nummer
• Bopælsadresse
• Skatteoplysninger
• Bankoplysninger


DINE RETTIGHEDER:

• Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
• Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
• Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring – men vores politik er, at vi IKKE kontakter dig med nyheder m.m., medmindre du har givet os tilladelse, fx ved tilmelding af nyhedsbrev.
• Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
• Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
• Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os på [email protected].

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.